FORÆLDREne​

​På Skovsund er det ikke kun vigtigt at eleven føler sig tryg og trives, det er også vigtig at forældrene føler sig sig trygge, og har tillid til deres barns skoletilbud. 

Vi arbejder ud fra et princip om et tæt og konstruktivt forældresamarbejde, som tilpasses efter behov og relevans. Et godt samarbejde mellem forældre og skole, øger elevens chancer for at profitere af forløbet på Skovsund. At udveksle ideer og erfaringer kommer eleven til gode, samt eleven oplever at skole og forældre arbejder i samme retning.

Ved indskrivning er der tilbud om rundvisning, og gennemgang af skolens opbygning og arbejdsmetoder. Under selve skoleforløbet vil der årligt være statusmøder, hvor alle relevante personer indkaldes til dialog om eleven. 

Udover det kan der aftales kontakt efter behov. Der kan både aftales ugentlige og daglige samtaler, hvis det i perioden er nødvendigt

Dagbehandlingstilbuddet Skovsund

Lyngbyvej 6
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 30 72 47 55
E-mail: kontor@groen-sund.dk
CVR: 26147735

Skovsund v/Peter Henriksen
Søndergade 4
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 22 19 03 60
CVR: 26147735
skoleleder@groen-sund.dk