behandling​

På Skovsund arbejder vi miljøterapeutisk, og tager udgangspunkt i det dynamiske samspil mellem udviklingspsykologiske og neuropsykologiske faktorer. 

​Vi arbejder ud fra et gennemtænkt, velovervejet og tilrettelagt jeg-støttende miljø, som tilstræber at give den enkelte unge mulighed for at arbejde med egen personlige udvikling. I praksis betyder det, at den grundlæggende behandlingsstruktur/dagligdagen i alle dens forhold og detaljer, er gennembearbejdet med hele personalegruppen, i forhold til bl.a. opgave - rolle – tid – sted, og hele tiden med den primære opgave for øje.

Vi tilbyder stabile og nære voksenrelationer til få relevante voksne, i et overskuelig og fysisk aktivt miljø med klare og enkelte regler, fast rytme og daglige rutiner, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger. 

I Miljøterapien ligger det implicit at den unge, med støtte fra miljøterapeuten, individuelt og i gruppesammenhænge, gives mulighed for løbende at kunne reflektere/evaluere.


I dagligdagen lægger vi som behandlere vægt på, at være reflekterende i mødet med den unge, og hele tiden forholde os til den primære behandlingsopgave.

"På Skovsund skaber vi et miljø, ​der giver den unge mulighed for at kunne og turde udvikle sig personligt, socialt og fagligt."

Dagbehandlingstilbuddet Skovsund

Lyngbyvej 6
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 30 72 47 55
E-mail: kontor@groen-sund.dk
CVR: 26147735

Skovsund v/Peter Henriksen
Søndergade 4
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 22 19 03 60
CVR: 26147735
skoleleder@groen-sund.dk