Skole/dagbehandling​

Skovsund startede oprindeligt som et internt skoletilbud til unge, som var anbragt på opholdsstedet Grønsund tilbage i 1997.

I 2001 voksede efterspørgslen på et skole/dagbehandlingstilbud for vores målgruppe, og det blev derfor besluttet at etablere Skovsund på en selvstændig matrikel. ​

Samarbejdet med Grønsund lever fortsat videre i bedste velgående, og man har en fælles ledelse for de to organisationer, for at sikre et så kvalitativt behandlingsarbejde som muligt. 

Skovsund er et skole/dagbehandlingstilbud for børn og unge med følelses- og adfærdsmæssige problemer som bevirker, at de ikke kan integreres i den almindelige folkeskole. 

Vi tilbyder hele fagrækken fra 0. til 10. klasse, og er underlagt folkeskoleloven. Udover den boglige undervisning kan vi tilbyde undervisningsforløb på vores værksted, som er mere praktisk orienteret. Hele barnet /den unges skoleforløb tilpasses den enkeltes behov og kompetencer.

Vi tilbyder også STU i samarbejde med UUV. Sådan et forløb kan foregå på Skovsund og/eller i kombination med andre skoler.

Vi har desuden flere gange udsluset elever til folkeskolen. ​

​Vi vægter i vores daglige behandlingsarbejde, at der er et stramt struktureret og koordineret samarbejde omkring barnet/den unge. Således at alle behandlere er vidende om, hvilken strategi og mål, der er for den enkelte elev. 

Da problemstillingerne hos de enkelte elever ofte er meget varierede, har alle elever deres eget individuelle tilbud, indenfor den opstillede miljøterapeutisk ramme. 

​​

Samarbejde med PPC
Visitation til Skovsund sker via PPC i Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.
PPR Guldborgsund er ansvarlige for en årlig revisitation på hver enkelt elev.

​ ​

Dagbehandlingstilbuddet Skovsund

Lyngbyvej 6
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 30 72 47 55
E-mail: kontor@groen-sund.dk
CVR: 26147735

Skovsund v/Peter Henriksen
Søndergade 4
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 22 19 03 60
CVR: 26147735
skoleleder@groen-sund.dk